Spotkania można organizować kontaktując się bezpośrednio ze mną, albo poprzez Wydawnictwo Literatura.

Warsztaty literackie dla najmłodszych polegają przede wszystkim na interakcji i ciągłym dialogu. Prowadząc spotkanie opieram się na jednym,


Filia 35 MBP w Lublinie, fot. Beata Wijatkowska

wybranym wcześniej, zagadnieniu. Wspólnie zastanawiamy nad jego objawami, znaczeniem, porównujemy z osobistym doświadczeniem oraz z tym, co na ten temat mówi książka, odgrywamy scenki. Na koniec rozmawiamy o ważności i sensie czytania książek.
Mam za sobą blisko dwieście tego typu spotkań z najmłodszymi czytelnikami. Za każdym razem jest to wyjątkowe przeżycie, ponieważ dzieci podchodzą do tematu bardzo szczerze i emocjonalnie, i co uważam za szczególnie cenne – same wyprowadzają wnioski. Mój scenariusz dopuszcza improwizację, często wykorzystuję tok myślenia dzieci, to one odkrywają temat, z moją niewielką pomocą.

Przykłady tematów:

Czas trwania: ok 45 min.

Na koniec każdego spotkania możliwość zakupu książek i uzyskania dedykacji.

Honorarium w wysokości 700 zł brutto, plus ewentualne koszty podróży (dotyczy wyjazdów poza granice Polski) i noclegów, na podstawie umowy o dzieło (50% kosztów uzyskania, z zaznaczeniem, że spotkanie przeprowadzone jest z użyciem własnych tekstów wg indywidualnego scenariusza, albo w przypadku nagrania) lub 800 zł na podstawie faktury VAT.