Spotkania można organizować kontaktując się bezpośrednio ze mną, albo poprzez Wydawnictwo Literatura.

Warsztaty literackie dla najmłodszych polegają przede wszystkim na interakcji i ciągłym dialogu. Prowadząc spotkanie opieram się na jednym,


Filia 35 MBP w Lublinie, fot. Beata Wijatkowska

wybranym wcześniej, zagadnieniu. Wspólnie zastanawiamy nad jego objawami, znaczeniem, porównujemy z osobistym doświadczeniem oraz z tym, co na ten temat mówi książka, odgrywamy scenki. Na koniec rozmawiamy o ważności i sensie czytania książek.
Mam za sobą blisko dwieście tego typu spotkań z najmłodszymi czytelnikami. Za każdym razem jest to wyjątkowe przeżycie, ponieważ dzieci podchodzą do tematu bardzo szczerze i emocjonalnie, i co uważam za szczególnie cenne – same wyprowadzają wnioski. Mój scenariusz dopuszcza improwizację, często wykorzystuję tok myślenia dzieci, to one odkrywają temat, z moją niewielką pomocą.

Przykłady tematów:

Czas trwania: ok 45 min.

Na koniec każdego spotkania możliwość zakupu książek i uzyskania dedykacji.

Honorarium w wysokości 1200 zł netto (umowa o dzieło lub umowa-zlecenia), plus koszty ewentualnych noclegów i podróży, jeśli poza granice Polski.
Warsztaty w oparciu o indywidualny scenariusz na podstawie umowy o dzieło.
W przypadku większej ilości spotkań wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie.