Stypendium MKiDN

W dniu 28 czerwca 2019 r. decyzją Ministra KiDN, rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019/II, ogłoszony 15 marca 2019 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Poniżej opublikowano listę osób, które otrzymały stypendia Ministra KiDN na II połowę 2019 r.

Lista stypendystów [1]

W ramach stypendium piszę powieść dla dzieci pt. Już, już!