Bardzo chętnie prowadzę spotkania oraz warsztaty popołudniowe i weekendowe dla całych rodzin.
Zwłaszcza fantastyczną przygodą są wspólne spotkania dla dzieci i seniorów. Bardzo ważne miejsce w mojej twórczości zajmują relacje bohaterów z ich babciami i dziadkami, jest to świetny punkt wyjścia do wspólnych zajęć czy po prostu rozmowy (z niekoniecznie własną babcią czy dziadkiem).
Spotkanie może mieć formę rozmowy albo warsztatów, opisanych tutaj.

Czas trwania: ok 45-90 min.

Na koniec każdego spotkania możliwość zakupu książek i uzyskania dedykacji.

Honorarium w wysokości 1500 zł brutto, plus koszty ewentualnych noclegów i podróży, jeśli poza granice Polski.
Warsztaty w oparciu o indywidualny scenariusz na podstawie umowy o dzieło (20% KUP).


fragment książki Jowanka i gang spod Gilotyny, rys. Katarzyna Kołodziej
Spotkania można organizować kontaktując się bezpośrednio ze mną, albo poprzez Wydawnictwo Literatura.